Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2014

19:18
closer to the sea. part 3
Reposted bysallto sallto

August 03 2014

21:15
closer to the sea. part 2
Reposted bysallto sallto

August 02 2014

20:41
closer to the sea. part 1
Reposted bysalltomezzanineniedot

December 19 2013

21:38

Serce ma swoją pamięć.

Reposted fromresort resort viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
21:32
7037 1f4b
Reposted fromkaha kaha viacats cats

August 03 2013

11:13
0020 7f6f
stapler
Reposted fromidontcareiloveit idontcareiloveit viajaerk jaerk

June 11 2013

20:45
- masz jeszcze jakieś inne plany?
- mam. chciałbym znaleźć na świecie siebie i swoją Kobietęrzeźbiącążyciewpiasku. chciałbym pokazać jej, co to znaczy ‘kochać’ - bo cały świat zadrwił z tego krótkiego wyrazu i zniszczył go prymitywnie. chciałbym dać światu od siebie coś pożytecznego, coś, czym wystawię sobie trwalszy pomnik niż cynamonowy. chciałbym udowodnić samemu sobie, że można żyć nie ulegając wpływom chamstwa i prostactwa i dumnie trzymać głowę kiedy ścieżka do przejścia wyłożona jest gównem.

i chciałbym znowu mieć chęć na bieganie co dzień rano :) 

— "Dwanaście Gwiazd"
Reposted byuncannyfireflysalltosuperkalifragalistodekspialitycznie-krychaaolawiesuperkalifragalistodekspialitycznie-
20:26
4957 7b58
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viagrotesque grotesque

June 10 2013

22:02
Reposted fromnazarena nazarena viatinex tinex
21:55
7919 2f4c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viajaerk jaerk

September 05 2012

18:03
Play fullscreen
Reposted bywpieciusmakacherotise

August 16 2012

01:18
9960 a341
Reposted fromcoldways coldways viacats cats
00:51
Świetny fotograf zwierząt, zdjęcia jak malowane.

August 02 2012

09:40
2708 5516
Reposted fromyouandi youandi viajaerk jaerk

July 29 2012

12:28
0786 e40d
Reposted fromverdantforce verdantforce viagawecka gawecka
12:27
Reposted frommatylda matylda viagawecka gawecka

July 17 2012

13:00
supper
Reposted fromZombieGigolo ZombieGigolo viaMissySleepy MissySleepy

May 13 2012

00:53

May 04 2012

22:03
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viaJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja

February 18 2012

19:58
Play fullscreen
eskapizm to pułapka.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl